Weekly update

|
|
Nở rộ kinh doanh khu vui chơi trong nhà ở Việt Nam

Nở rộ kinh doanh khu vui chơi trong nhà ở Việt Nam

DateTime: 2019/6/14 13:12:09  Posted by: Admin  In: Nở rộ kinh doanh khu vui chơi trong nhà ở Việt Nam  View: 783

N r kinh doanh khu vui chơi trong nhà  Vit Nam

 

Theo Dream&garden, đô th hóa ti các thành ph ln ca Vit Nam đã thu hp din tích sân chơi ngoài tri ca tr em nhưng li m ra cơ hi kinh doanh cho các doanh nghip tư nhân.

 

Vit Nam đang tri qua thi k phát trin nhà  và cơ s h tng vi tc đ cao ti khu vc thành th. Xu hướng này giúp thay đi din mo ca các thành ph ln, nhưng li ly đi ca tr em nhng không gian vui chơi ngoài tri.

 

Khi doanh nghip tư nhân mang ti mt gii pháp cho vn đ này, đó là các khu vui chơi trong nhà dành riêng cho tr nh.

 

Đa dạng lựa chọn

Các khu vui chơi trong nhà cho tr em có th tìm thy rt nhiu trong các trung tâm thương mi (TTTM), dc các tuyến ph chính ti các thành ph ln.

Các khu vui chơi này tr nên ph biến không ch gia các em nh vi nhau mà còn gia nhng ông b bà m tr, nhng người coi đây là gii pháp tuyt vi khi không lo con b xe c va chm, ô nhim không khí như vui chơi ngoài tri.

Mt TTTM trên đường Nguyn Chí Thanh (Hà Ni) có mt đim vui chơi cho tr em trong nhà được điu hành bi doanh nghip ti t TP.HCM. Doanh nghip này hin có 24 cơ s tương t  khp các đô th ln như Hà Ni, TP.HCM, Đà Nng ...

Khu vui chơi này bao gm ba phn chính. Mt phn bao gm phòng vui chơi kiêm vn đng th cht và mt cu trượt xung b bóng. Mt phn khác bao gm các trò chơi mô phng trên máy tính cho phép các em th cm giác lái xe ôtô, máy bay o. Phn th ba là phn tri nghim các ngh nghip, giúp các em hiu được phn nào công vic ca mt đu bếp hay th làm bánh cùng nhiu ngh nghip khác.

Khu vui chơi nm trong TTTM còn đóng vai trò "bo mu" đ các ông b bà m tr thoi mái mua sm, không phi lo trông chng con nh.

Đ tham gia vui chơi ti đây, tr phi dưới 13 tui và giá vé là 100.000 đng, có mt vài tin ích ph thu thêm 20.000 đng.

Ch Nguyn Kim Anh, mt bà m 38 tui thường cho cô con gái 4 tui ti khu vui chơi cho tr em này hàng tun, chia s: "Cơ s vt cht ca các trung tâm này sch s mà mình không phi lo v tai nn giao thông hay người l làm hi con.  đây còn có các giao viên hướng dn k năng ngh thut và tin hc nên có khía cnh va hc va chơi".

Còn ti TP.HCM, các cơ s dng này cũng mc lên như nm ven các con đường chính ca thành ph. Ti mt khu vui chơi cho tr em có din tích sàn lên ti 2.000 m2  qun Gò Vp, ph huynh có th đưa đón tr d dàng bng ôtô hay xe máy do không nm trong TTTM. Rt nhiu "khách hàng" ca khu vui chơi này ti sau gi hc.

Giá vé ca khu vui chơi này  mc 50.000 đng, r bng mt na so vi đi th  trên. Mc giá r hơn do chi phí vn hành mt khu vui chơi trên ph thp hơn so vi mt khu vui chơi nm trong TTTM.

Đi din ca khu vui chơi ti Gò Vp cho hay: "Chúng tôi mun to s khác bit trong cung ng dch v bng mc giá r và s tin li cho khách hàng".

Doanh nghip mi ch có mt đa đim kinh doanh  Gò Vp, TP.HCM nhưng cũng đã lên kế hoch s m rng thêm nhiu đa đim khác.

Tình trạng béo phì trẻ em đang gia tăng

Trong khi Vit Nam đang gp rút phát trin các d án cơ s h tng và nhà , din tích sân chơi ngoài tri cho tr em li gim mnh.

Mt vài xu hướng khác khiến tr em thành th lười ra ngoài vn đng là các thành ph có quá ít công viên. Ngoài ra, s ph biến ca đin thoi thông minh, máy tính bng và máy vi tính khiến tr thích  nhà chơi cùng các thiết b đin t hơn là ra ngoài.

Vic ít ra ngoài vn đng nh hưởng tiêu cc ti sc khe ca tr em. Béo phì tr em đang ngày mt gia tăng. Theo Vin dinh dưỡng quc gia, khong 40% tr đ tui mm non được chn đoán béo phì.

Do tr vui chơi ti nhà trung bình 3 tiếng mi ngày, kh năng cao các em s lên cân do ít vn đng.

Con s nhng khu vui chơi trong nhà cho tr được d đoán s còn tiếp tc tăng đ đáp ng nhu cu ca các gia đình thành th.

 

 

Công viên gii trí trong nhà  Vit Nam cha tt c các trò chơi mà tr em thích, lâu đài bơm hơi, máng trượt, băng chuyn, trò chơi b cát, trò chơi pháo CS, b bóng mm, trò chơi chiếu tương tác và hơn thế na!

   

C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\WeChat Files\fa87ba2a29e250bfa3481529d9c9e0b.jpgC:\Users\asus\AppData\Local\Temp\WeChat Files\d469fe9820c43926af887f21b8547cc.jpgC:\Users\asus\AppData\Local\Temp\WeChat Files\ebaf03cd5b80a65393fefd84f535728.jpgC:\Users\asus\AppData\Local\Temp\WeChat Files\8b35ecfde6588102d5e02fbc3529c46.jpgC:\Users\asus\AppData\Local\Temp\WeChat Files\f5bfce093d4153342e1fa1d531c5a4f.jpgC:\Users\asus\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0a63bc1632343dd13710838aca3c0cc.jpgC:\Users\asus\AppData\Local\Temp\WeChat Files\a0f49d84b687eddddb6a8f3b178101d.jpgC:\Users\asus\AppData\Local\Temp\WeChat Files\d248a9f9da615e679cfea053fd24445.jpgC:\Users\asus\AppData\Local\Temp\WeChat Files\2f3094d391ecaa0e0a3bc24fc6bde57.jpgC:\Users\asus\AppData\Local\Temp\WeChat Files\1db607fb7f0568d8b953fcbdf8add9c.jpgC:\Users\asus\AppData\Local\Temp\WeChat Files\c03c3f810a518ccf8595db24a1918b8.jpg

Title: Nở rộ kinh doanh khu vui chơi trong nhà ở Việt Nam
Article address:
Wenzhou Dream Garden Amusment Equipment Co.,Ltd Manufacturer Trampoline parks, indoor Soft Play, Ninja Courses, Commercial Indoor Playground Equipment,outdoor gym fitness equipment,outdoor playground | Dream&Gardeninfo@toymakerinchina.compinterestCommercial Indoor Playground Equipment,outdoor gym fitness equipment,outdoor playground
twitterfacebookyoutubeflickrlinkedinwordpressinstagrampinterest
Wenzhou Dream Garden Amusment Equipment Co.,Ltd Wenzhou Dream Garden Amusment Equipment Co.,Ltd Wenzhou Dream Garden Amusment Equipment Co.,Ltd
alt=